Dertien woningcorporaties in Zuidoost Brabant en de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bundelden hun krachten en maakten afgelopen jaar samen een plan voor een standaard sociale huurwoning.

Belangrijkste doel: lagere bouwkosten en een versneld bouwproces. Het gaat om zowel eengezinswoningen als appartementen voor 1 of 2 personen. Hiermee willen de partijen meer betaalbare, duurzame en sociale woningen beschikbaar stellen voor huurders om zo de krapte op de woningmarkt te verminderen. De komende vijf jaar moeten er jaarlijks ongeveer 200 tot 250 gestandaardiseerde woningen per jaar bij komen. Ontwikkelaars Heijmans en BAM Wonen hebben de opdracht gekregen om deze sociale huurwoningen te bouwen.

Unieke samenwerking 

Volgens Bas Sievers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners gaat het om een voor Nederland unieke pilot. ‘Met deze bijzondere samenwerking hebben we de toekomst van de woningbouw in handen. Samen kunnen we sociale huurwoningen betaalbaar houden en krijgen we de kans om ons woningbestand uit te breiden.’ De woningen komen te staan in de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven. In onder andere in Helmond, Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Eindhoven zijn de gestandaardiseerde sociale huurwoningen straks te vinden.

Krapte op de woningmarkt

De economische ontwikkeling in de regio Eindhoven zorgt de laatste jaren voor extra werkgelegenheid en een positief migratiesaldo. Terwijl de effecten van de Coronacrisis nog moeilijk te voorspellen zijn, is er nu geen reden om aan te nemen dat deze trend in de komende periode gaat veranderen. Veel mensen willen in het Stedelijk Gebied Eindhoven wonen. Dit zorgt voor krapte op de woningmarkt. Om betaalbaar wonen toegankelijk te houden, staan woningcorporaties voor de opgave om de komende vijf jaar duizenden duurzame, sociale huurwoningen te realiseren. Maar de bouwkosten, beschikbare locaties en procedures vormen op dit moment de grootste belemmerende factor. In de pilot Standaard Sociale Huurwoningen gaat dat anders en is het doel juist lagere bouwkosten en een versneld bouwproces.