Thema’s

Verstedelijking, globalisering, demografische veranderingen, technologische ontwikkelingen en grens overschrijdende kapitaalstromen veranderen de steden van nu. De samenwerking van de 5 grote steden binnen Holland Metropole zorgt ervoor dat het beste uit deze trends kan worden gehaald en gecombineerd. Waarbij een stabiele en inclusieve toekomst voor alle bewoners en gebruikers het uitgangspunt is.

Connectiviteit

De Holland Metropole regio is zeer goed te bereiken met de auto, openbaar vervoer en ook digitaal uitstekend bereikbaar. De gemiddelde reistijd tussen de vijf grote Holland Metropole steden is 35 minuten, waardoor het een van de meest concurrerende stedelijke regio’s ter wereld is. De Holland Metropole is ook zeer goed verbonden met andere Europese grootstedelijke gebieden, dankzij de centrale ligging, uitstekende lucht- en wegverbindingen en de digitale infrastructuur.

Duurzaamheid

Innovatieve, duurzame en klimaat adaptieve ontwikkeling staan centraal in de strategie van Holland Metropole. Duurzaamheid is een van de top prioriteiten van Holland Metropole bij de vastgoed uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden. Om onze burgers gezond te houden en een mooie toekomst in onze stad te garanderen, moeten we afval en vervuiling tegengaan. De overheid heeft daarom een aantal duidelijke doelen opgesteld, zoals het terugdringen van afval en de transitie naar een circulaire economie.

Inclusief

De toekomst van de steden is een gezamenlijke opgave, waarbij stedelijke transformaties tot stand komen door het netwerk en ‘crowdsourcing’, gebaseerd op vruchtbare en interactieve relaties.

Een nieuwe vorm van stedenbouw moet toegankelijk, doe-het-zelf en zelf-georganiseerd zijn. Er wordt aangenomen dat deze modellen van een samenleving waarin netwerken centraal staat, nieuwe vormen van leven, werken en bewonen van de stedelijke ruimte zullen inspireren.

Mobiliteit

Mobiliteit staat centraal bij stedelijke ontwikkeling, daarom moeten we ervoor zorgen dat de infrastructuur wordt aangelegd voor de gebouwen. Holland Metropole en haar partners bekijken de vraagstukken vanuit het perspectief van alle betrokken partijen: ontwikkelaars, investeerders, inwoners en (lokale) overheid. Dit is de manier om een duurzame aanpak op te bouwen. Daarnaast is er behoefte aan hoogwaardig openbaar vervoer met als doel oudere wijken om te vormen tot duurzame, gezonde en betaalbare woon- en leefgebieden.

Klimaatverandering en energietransitie

Holland Metropole zet zich volledig in voor de Europese afspraken voor 2030 en 2050 en het Energieakkoord dat is bereikt met maatschappelijke organisaties, bedrijven, industrieën en overheden.

In de hele Holland Metropole regio worden nieuwe woonprojecten gerealiseerd die gericht zijn op het terugdringen van het gebruik van de gezinsauto. Elektrische deelauto’s krijgen ruimte op parkeerterreinen, fietsen wordt gestimuleerd en het belang van de ontwikkeling van OV-netwerken komt hoger op de politieke agenda te staan. Het maakt allemaal deel uit van het streven van de overheid om impact van klimaatverandering te verminderen door het probleem bij de bron aan te pakken. Als de ambitieuze plannen worden gerealiseerd, zijn er in 2050 geen woningen in Nederland met gasvoorzieningen. Er worden momenteel geen nieuwe huizen gebouwd met gasaansluitingen voor verwarming of koken en de werkzaamheden aan de transformatie van de huidige woningvoorraad van het land beginnen door te komen. De auto’s die op benzine rijden, zijn ook aan het afnemen. In 2030 wil de Nederlandse hoofdstad Amsterdam alleen nog maar elektrische auto’s in het centrum zien rijden.

Translate »