VORM

VORM

In de wereld om ons heen verschuift en kantelt alles en buitelen innovaties en nieuwe inzichten in een hoog tempo over elkaar heen. Probeer dan als organisatie maar eens overeind te blijven. Moet je je schrap zetten in de storm of juist meebuigen? Bedachtzaam volgen of juist vastberaden voorop gaan? Wat de organisatie in ieder geval moet doen is kiezen voor een herkenbaar profiel. Laten zien wie je bent en waar je voor staat op een geloofwaardige en consistente manier. VORM is ervan overtuigd dat goede ondernemingsprestaties pas worden behaald als er een juiste balans is tussen de 3 P’s (People, Planet en Profit): milieu, sociale en economische prestaties. Deze drie pijlers vormen dan ook de basis voor elke beslissing die we als organisatie nemen. In de visie van VORM gaat het om het creëren van een duurzame en prettige woon- en werkomgeving voor haar klanten. Identiteit, daar draait het om. Ook in de eigen werkomgeving. Hoe verenig je efficiency met werkplezier, verhoog je uiteindelijk de productiviteit en verlaag je de kosten? Dat doe je door te kiezen voor een integrale aanpak, een aanpak die getuigt van ambitie. Daarbij ziet VORM duurzaamheid als platform om groei te stimuleren, waarde te creëren en de concurrentie voor te blijven. Hierbij streeft VORM er naar verder te gaan dan de wet- en regelgeving voorschrijven. Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers. VORM richt haar bedrijfsprocessen in volgens ISO26000, de richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO). Realiteit in integraliteit. Veel risico’s zijn onbeheersbaar zolang er geen grondige structuur aan ten grondslag ligt. Door LEAN manufacturing te implementeren in de hele VORM organisatie ontstaat er een situatie waarin “werken zonder verspilling” en “continu verbeteren” aan de orde van de dag zijn. Deze uitgangspunten sluiten naadloos aan op het Duurzaamheidbeleid van VORM.