Area of People

Area of People

Tech + People AREAOFPEOPLE, opgericht in 2018, is heeft als missie om van gebouwen en gebieden zelforganiserende micro-dorpen te maken. Om dit te realiseren zetten wij zowel Tech als People in: ons community service platform met daarbij de flexibele online en offline inzet van onze community coaches. Dit is het eerste platform voor wonen wat volledig vanuit bewonersperspectief is ontwikkeld. Hiermee hebben wij de basis gelegd voor een nieuw operating model voor wonen. Onze klanten zijn beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties. Samen met beheerders en andere servicepartners fungeren we als een team en werken wij er elke dag aan om wonen veiliger, duurzamer, slimmer te maken met voor iedereen meer thuisgevoel. Wij zijn actief in zowel bestaande bouw als nieuwbouw, zowel huur als koop.